Last modified May 8, 2015 by root

Referencer, Rekruttering

Referencer, Rekruttering

Advokat Axel Kierkegaard, Bestyrelsesmedlem hos BPW Finans A/S, member of the BPW Group

”Da en adm. direktør i et selskab i BPW A/S gruppen uventet ved årsskiftet 2020/2021 opsagde sin stilling, har vi i januar 2021 på anbefaling anmodet Vibeke Heckmann om bistand ved ansættelse af en efterfølger.

Det har været en sag af hastende karakter, men inden 1. april 2021 er en ny CEO blevet ansat.

Vibeke Heckmann har arbejdet engageret og målrettet med opgaven, har punktligt overholdt den lagte tidsplan og har præsenteret os en kandidatliste bilagt et omfattende oplysningsmateriale med henblik på den endelige udvælgelse.

Samarbejdet har fungeret på en meget tilfredsstillende måde”.

Mads V. Olesen, Adm. Direktør / CEO hos STRÖMMA Danmark A/S

”På given foranledning skal jeg her give mine anbefalinger af heckmann aps, som leverandør af varierende konsulentydelser.

Jeg har gennem de seneste år anvendt heckmann aps, til henholdsvis rekruttering, personlig coaching og som facilitator i forbindelse med en større organisatorisk forandringsproces.

Særligt vil jeg fremhæve den hjælp jeg fik i forbindelse med et stort projekt, hvor jeg i en tidligere stilling skulle sikre en organisationskulturs totale turn-around. Projektet løb over et års tid og forandringen i medarbejdernes syn på kunder og samarbejde på tværs i organisationen, var mildest talt chokerende positive. Således blev en negativ spiral, med dalende omsætning og indtjening, vendt til kraftigt stigende omsætning (periodevist dobbelt op) og positiv bundlinje. At det personlige engagement og trivslen så oven i købet blev stærkt forbedret, taler for sig selv.

Jeg mener, at heckmann aps gjorde en meget positiv forskel, hvor specielt konsulenternes professionalisme, fornemmelse for individet og deres direkte respons på forkert adfærd, var til meget stor gavn for forandringsprocessen.

Kendetegnende for alle opgaverne har været det udsædvanligt stærke engagement, vi er blevet mødt med i alle vores udfordringer. heckmann aps har til hver en tid leveret varen, og jeg kan varmt anbefale selskabets ydelser, når der skal tages action. Jeg står gerne til rådighed for at uddybe mine anbefalinger, såfremt dette måtte være ønskeligt”.

Lars Peter Olsen, Vice President, Production Copenhagen, MAN Diesel & Turbo

”Vi har siden marts 2014 anvendt Vibeke Heckmann som konsulent til en række HR-relaterede opgaver. Opgaverne har været mangesidede, bl.a. support i forbindelse med organisationsændringer og udvikling, coaching, lederudvikling og rekruttering.

Vibeke besidder en meget stor indlevelsesevne og evner at begå sig på alle niveauer i organisationen. Lige fra vores timelønnede medarbejdere og til direktionsniveau. Hun har evnen til at ”fylde noget”, når det er nødvendigt og at træde i baggrunden, når det gavner processen. Vibeke er en evig kilde til inspiration og har en stor idérigdom, ligesom hun også har evnen til udfordre og holde én til ilden.

Fra de mangeartede opgaver Vibeke har løst for os, har hun vist at have HR-værktøjskassen i orden. Dog er Vibekes største styrke i min optik, at hun er praktiker – hun er en af de få, jeg har mødt, som mestrer de metodiske aspekter og samtidig kan få HR til at virke på et højt niveau.

Jeg kan anbefale Vibeke til alle, der har brug for en konsulent, som har hjertet med i sine opgaver og evner at flytte organisationen. Jeg står gerne til rådighed for uddybning”.

Peter Lykke Thomsen, Adm. Direktør / CEO hos Max Fodgaard A/S

”Jeg har haft fornøjelsen at arbejde sammen med heckmann aps ved Vibeke Heckmann gennem flere år. Vibeke formår at sætte sig hurtigt ind i relevante problemstillinger. Hun evner at få opgaverne løst på bedste vis, hvor både virksomheden og de personer, der er involveret i projektet, får et meget positivt udbytte af samarbejdet. Vibeke handler konstruktivt, og hun har den afgørende fokus og vilje, der skal til for at gøre en forskel.

Alle opgaver løses med positiv energi, med iderigdom, med nytækning og med evnen til at udfordre og coache. Fokus på at løse en opgave, og et ønske om at kunne bidrage til udvikling er for mig at se en bærende og ægte egenskab i Vibekes arbejde. Derfor tror jeg, at de opgaver Vibeke arbejder med bliver løst, og nok så vigtigt at de bliver implementeret.

Ved rekrutteringsopgaver til centrale stillinger samarbejdede vi derfor også med heckmann aps og her benyttede Vibeke den indsigt hun har i virksomheden, til at finde de rigtige kandidater. Hermed sikres det vigtige match mellem kandidat og virksomhed.

Jeg kan anbefale heckmann aps som samarbejdspartner, og står gerne til rådighed for uddybning”.

Carsten Jøns Nielsen & Dorthe Lundby Pedersen, tidligere Eftermarkedschef & tidligere HR ansvarlig hos EvoBus Danmark A/S

”Vores samarbejde med konsulenthuset heckmann går tilbage til sommeren 2007, hvor vi sammen igangsatte et trivselsprojekt i den danske organisation. Dette blev starten på et fantastisk spændende, motiverende og handlingsorienteret samarbejde.

Vibeke Heckmann og hendes team af kompetente medarbejdere har med deres store erfaring, viden og empati formået at åbne vores hjerter (og hjerner!) med henblik på at få os til at yde det nødvendige for at opnå de ønskede resultater, menneskeligt såvel som fagligt. Der er blevet etableret et samarbejde baseret på gensidig tillid og respekt – i forhold til både ledere (opdraggivere) og organisationen som helhed.

Vibeke har en sjælden evne til at holde fokus på opgaven over en lang periode – målet mistes aldrig af syne. Hun kender os bedre, end vi selv gør, og hendes smittende entusiasme, varme og iver kombineret med en uudtømmelig kilde af god energi og konstruktive ideer gør, at man aldrig går tomhændet fra et møde med hende eller hendes kolleger. Tværtimod.

Også på rekrutteringsområdet oplever vi, at de kandidater, der har været igennem heckmanns ”maskine” tilkendegiver, at det har været et meget positivt og professionelt forløb – uanset om processen har resulteret i en ansættelse eller ej.

Vi medgiver derfor Vibeke Heckmann og hendes medarbejdere de allerbedste anbefalinger”.

Anonym medarbejder

”Jeg har oplevet genplaceringsforløbet hos heckmann som meget positivt og lærerigt. Jeg blev mødt med stor opbakning og forståelse. Efter mange år i samme virksomhed er der meget der har ændret sig i forhold til hvordan man skriver ansøgninger. heckmann hjalp mig bl.a. med, hvordan jeg kan skrive ansøgninger, med at formulere mine kompetencer og med at strukturere mit CV”.