Last modified January 27, 2015 by root

Netværksaktiviteter

Netværksaktiviteter

Faglig viden, ny inspiration og nye relationer

Husker du at give dig selv plads til refleksion, fornyelse og nærvær? Ved at gøre noget for dig selv, er der endnu større mulighed for, at du også har overskud til at gøre noget for andre.

I mere end 20 år har Vibeke Heckmann arbejdet professionelt med at skabe og udvikle netværkstankegangen og manifestere tankerne i konkrete netværker. Den type af solide (leder)netværk, hvor du kan få et personligt frirum sammen med ligestillede, der har de samme interesser, og hvor der er god mulighed for at opbygge tættere relationer.

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt. Men alligevel er mange ledere dårlige til at være proaktive på egne vegne og sikre, at de får det personlige frirum, samtidig med at karrieren kører derudad. Det er essentielt, at vi kombinerer nuets succes med fremtidens uvished.

heckmann har solid erfaring med at skabe netværk i vores eget regi, men også i at igangsætte netværk ude i virksomhederne. Måske også i din? Netværket er et forum, hvor du kan indsamle ny faglig viden og inspiration, networke og skabe nye kontakter og relationer. Deltagerne kan udveksle ideer, udvikle projekter, finde (nye) samarbejdspartnere, bruge hinanden som sparringspartnere og få konkret information fra indbudte foredragsholdere. Netværksaktiviteterne gavner både personligt, menneskeligt og arbejdsmæssigt. Det skaber værdi for dig, dine medarbejdere og din virksomhed.

Alle kan være med. Det vigtigste er, at du har lyst, er forandringsparat og har en vis portion mod til at få sat handling bag ordene.

Har du lyst til at være med i et af vores eksisterende netværk eller høre hvordan, vi kan skabe et netværk for din virksomhed? Så kontakt os for at høre mere. Du kan se eksempler på heckmanns tidligere netværksaktiviteter her.