Last modified January 27, 2015 by root

Ledelses- og teamudvikling

Ledelses- og teamudvikling

Udvikling af ledergrupper, medarbejdergrupper, afdelinger eller hele virksomheden

heckmann arbejder koncentreret med at få virksomheder og mennesker til at vokse – samtidig og sammen. Vi skræddersyr vores tilgang til den enkelte virksomhed ud fra virksomhedens specifikke krav, behov og kulturelle præferencer, og de virksomheder, der har arbejdet med os, har alle opnået gode økonomiske og menneskelige resultater – noget, der kan ses positivt både på bundlinjen og på trivslen.

En af vores største styrker er at få handling bag ordene. Udviklingen bliver forankret og eksekveret, og deraf kommer resultaterne.

Teamudvikling kan bl.a. bruges til:
• at skabe og implementere visioner, mål og værdier
• at sætte mål og delmål for forretningsstrategier
• at forbedre og udvikle samarbejdet i og uden for teamet
• at sikre et optimalt samarbejde i et nyt team
• at være et lærerigt frikvarter, der giver ny energi

Forløbet starter altid med en grundig foranalyse, hvor vi finder ud af, hvad der kendetegner teamet og dets relationer i arbejdsmæssig sammenhæng, og hvor virksomheden er på vej hen.

heckmann – Ledelesesudvikling og teamudvikling

Herefter tilpasser vi vores tilgang, metoder og øvelser i forhold til det ønskede udbytte. Det betyder, at teamudviklingen, og det vi taler om, kun handler om ting, der vedrører jer og jeres virksomhed. Alle vores metoder og cases er hverdagsrelaterede, og I kan gå tilbage til arbejdet og bruge de nye værktøjer og erkendelser med det samme.

Et forløb med ledelses- og teamudvikling varierer fra virksomhed til virksomhed. Det kan være alt fra et par timer eller en dag hos jer, til et længere forløb over flere måneder eller år, afhængig af hvilket udbytte og samarbejde, I ønsker.

Du kan læse mere om ledelses- og teamudvikling her og se vores referencer for positive udtalelser om et forløb sammen med os.

Kontakt Vibeke Heckmann for mere information og en samtale om, hvor vi kan hjælpe i jeres virksomhed.