Last modified May 8, 2015 by root

Referencer, Målrettet salg

Referencer, Målrettet salg

Hanne Kjær-Kristoffersen, HR-Chef hos Boligselskabet Sjælland

”Boligselskabet Sjælland har arbejdet sammen med Vibeke i forbindelse med en serviceuddannelse for samtlige medarbejdere – en blandet skare, som omfatter ejendomsfunktionærer, administrative medarbejdere og ledere på flere niveauer.
 
Formålet med serviceuddannelsen har været at definere, hvad god service er i Boligselskabet Sjælland, så vi er i stand til at yde en god og proaktiv service over for vores kunder. Samtidig er målet at gennemføre forvandlingen fra et administrationsselskab til en servicevirksomhed.
 
Serviceuddannelsen har strakt sig over et helt år og indeholdt 3 medarbejderdage, hvor alle medarbejdere på kryds og tværs samarbejdede om konkrete opgaver. Mellem medarbejderdagene var der indlagt dage, hvor de enkelte teams arbejdede videre med opgaverne for at forankre indsatserne samt gøre tingene mere konkrete og nærværende for det enkelte team og den enkelte medarbejder.
 
Vi er nået langt – men vi har fortsat en vej at gå for at nå i mål. Med andre ord så er vi i gang med det lange seje træk.
 
Vibeke har været god til at sætte sig ind i selskabets situation og samtidig møde folk, der hvor de var – ingen akademisk konsulentsnak, men en pragmatisk tilgang med handling bag. Vibeke har formået både at arbejde med den enkelte leder, med processerne i grupper og ikke mindst over for den samlede flok. Vibeke går op i detaljen, og ved medarbejderdagene, hvor vi samlede alle 230 medarbejdere, havde Vibeke styr på selv de mindste detaljer. Det gav en utrolig tryghed for os.
 
Jeg har før arbejdet sammen med Vibeke – og jeg gør det gerne igen.”

Per Storm, tidligere Executive Vice President Sales & Market hos Bluegarden A/S (tidligere Multidata A/S)

”Jeg har kendt Vibeke Heckmann siden 2006, hvor jeg fik kontakt til Vibeke i forbindelse med jobsøgning. I den forbindelse blev Vibeke min coach de næste 4 år, og jeg bruger fortsat Vibeke som sparringspartner på min egen karriere, men også i forbindelse med Bluegarden (tidligere Multidata) og min ledergruppe samt min salgsstyrke. Nedenstående dækker et længere samarbejde i perioden maj 2008 til maj 2015 hos Bluegarden.

Coach
Vibeke har en meget stærk personlighed, der smitter med positivitet og glæde, og samtidig rykker én ud af komfort-zonen og giver plads til udvikling. Vibeke er en meget stærk coach og sparringspartner både i forhold til den personlige udvikling og den situation, man befinder sig i. Personligt har Vibekes coaching haft afgørende betydning for min personlige udvikling og udvikling som leder. Vibeke har vist tillid, tro, nye veje, vedholdenhed, vilje, værktøjer, inspiration og ikke mindst introduktion til Vibekes store netværk, hvor jeg har mødt mennesker, der har oplevet det samme.

Forretning
Vibeke har en fantastisk evne til at kombinere udvikling af den enkelte med det at skabe forretning. Vibeke forstår ”at gøre det lækkert” og nærværende og samtidig enkelt og lige til, til trods for at vi står overfor personlig udvikling, der kræver det lange seje træk.

Konkret har jeg brugt Vibeke til at indgå i individuel ledercoaching med mine 5 teamledere i ledergruppen med henblik på at frigøre 40% af ledelsestiden til forretningsudvikling – og det er lykkedes. I dag har jeg en ledergruppe, der har rykket sig fra at være ledere, der brugte tid på detaljer og kontrol - til ledere, der delegerer og kan arbejde i helikopteren og tale forretning. En udvikling, der har meget stor værdi for virksomheden i dag og fremadrettet.

I en anden konkret opgave har jeg brugt Vibeke til at coache mine Key Account Managers og Salgschefer i 2014 og 2015. Formålet var at sikre at salgsmål nås. En individuel tilgang for at gøre dem mere professionelle og sikre at møder er forberedt ordentligt, gennemføres effektivt og følges op. Her har været tale om sambesøg og kontakt til kunder, for at høre hvordan kunden oplevede mødet med Bluegarden, og hvad der kan gøres bedre. Igen en effektiv og meget positiv oplevelse for både medarbejder og kunder.

Kunden i centrum
Vi har kørt en møderække, hvor Vibeke har sat kunden i fokus, og hvor jeg og mine teamledere møder kunder gennem kundemøder for dermed at få input til ”vores” 40% forretningsudvikling. Det har allerede nu betyder meget i vores forretningsopfattelse og den tilgang, vi hele tiden skal have, nemlig at alt vi gør, giver mening for kunden. Målet er, at lederkolleger i organisationen skal møde kunder sammen med mine teamledere, for dermed at bringe den del af organisationen tæt på kunder, som de ikke møder i hverdagen.

Vibeke har dannet rammen om denne rejse og hendes personlige gennemslagskraft, erfaring, evne til at lytte og vende alt til noget positivt, samt hendes mange og kreative ideer gør dette til et projekt, som prioriteres, og alle ser frem til.
 
Jeg kan kun på det varmeste anbefale Vibeke Heckmann som samarbejdspartner.”

Mads V. Olesen, Adm. Direktør / CEO hos STRÖMMA Danmark A/S

”På given foranledning skal jeg her give mine anbefalinger af heckmann aps, som leverandør af varierende konsulentydelser.
Jeg har gennem de seneste år anvendt heckmann aps, til henholdsvis rekruttering, personlig coaching og som facilitator i forbindelse med en større organisatorisk forandringsproces.

Særligt vil jeg fremhæve den hjælp jeg fik i forbindelse med et stort projekt, hvor jeg i en tidligere stilling skulle sikre en organisationskulturs totale turn-around. Projektet løb over et års tid og forandringen i medarbejdernes syn på kunder og samarbejde på tværs i organisationen, var mildest talt chokerende positive. Således blev en negativ spiral, med dalende omsætning og indtjening, vendt til kraftigt stigende omsætning (periodevist dobbelt op) og positiv bundlinje. At det personlige engagement og trivslen så oven i købet blev stærkt forbedret, taler for sig selv.

Jeg mener, at heckmann aps gjorde en meget positiv forskel, hvor specielt konsulenternes professionalisme, fornemmelse for individet og deres direkte respons på forkert adfærd, var til meget stor gavn for forandringsprocessen.

Kendetegnende for alle opgaverne har været det udsædvanligt stærke engagement, vi er blevet mødt med i alle vores udfordringer.
heckmann aps har til hver en tid leveret varen, og jeg kan varmt anbefale selskabets ydelser, når der skal tages action. Jeg står gerne til rådighed for at uddybe mine anbefalinger, såfremt dette måtte være ønskeligt.”

Carsten Jøns Nielsen, tidligere Eftermarkedschef hos EvoBus Danmark A/S

”Igennem det seneste år har jeg haft fornøjelsen at gennemføre 2 projekter med Vibeke Heckmann som solid ankerkvinde.
 
Første projekt, var et kursus for hele ledergruppen i eftermarkedsorganisationen, der omhandlede salgsteknik og afholdelse af kundemøder.

Forløbet strakte sig over 4 måneder. Det blev indledt med et meget inspirerende og givende seminar, hvor Vibeke med entusiasme, humor og kyndig hånd, ledte os alle igennem et spændende og udviklende forløb i salgsteknik.

Det fortsatte i et – ud fra min erfaring med konsulenthuse - noget utraditionelt forløb, hvor Vibeke og hendes organisation deltager i planlægning, gennemførsel og evaluering af henved 25 kundebesøg. Dette succesfulde forløb gav omgående målbare positive resultater på toplinien.
 
I forlængelse af ovennævnte projekt har vi i 2011 gennemført et servicekultur projekt for hele eftermarkedsorganisationen. Denne opgave har været meget bunden, da konceptet er udviklet af vort moderselskab, og skal gennemføres i de enkelte europæiske lande med lokale moderatorer.

Her har Vibeke vist en anden side af sit store talent. Hun har demonstreret både analytisk evne og empati i forhold til vores virksomhed og vores kundeunivers. Hun har således sikkert og professionelt været i stand til at styre et kursusforløb med ca. 50 medarbejdere over 3 seminarer, så alle har ment, at de har fået en inspirerende og givende oplevelse.
 
Jeg vil også i fremtiden bruge heckmann aps til lignende opgaver, og jeg kan derfor uden forbehold give Vibeke Heckmann og hendes organisation min bedste anbefaling.”